Restruktureringer før årsskiftet – frister til Foretaksregisteret

bryggekant_770x367.png

Det er ofte viktig at fisjoner, fusjoner, kapitalnedsettelser og avviklinger gjennomføres før årsskiftet, og siden dette er hendelser som krever 6 ukers kreditorfrist er Foretaksregisterets frist for å melde disse med garantert gjennomføring i 2020 allerede 20. oktober.

 

Frist for meldinger som krever 6 ukers kreditorfrist

Foretaksregisteret setter hvert år frister for når meldinger om vedtak av fisjon, fusjon, kapitalnedsettelser eller avviklinger må være mottatt for å bli behandlet før årsskiftet. Fristen for elektroniske meldinger er i år satt til 20. oktober 2020. Dette er meldinger som krever 6 ukers kreditorfrist før de kan meldes gjennomført, og derfor er fristen allerede i oktober.

Frist for gjennomføringsmeldinger og meldinger uten kreditorfrist

Fristen til Foretaksregisteret for gjennomføringsmeldinger og andre meldinger uten kreditorfrist er 12. desember 2020, men det kan vært lurt å være tidligere ute.

Frist for meldinger som sendes på papir

Tilsvarende frister for meldinger til Foretaksregisteret som sendes inn på papir er hhv. 1. oktober 2020 og 30. november 2020.

Restruktureringer før årsskiftet

Foretaksregisteret saksbehandler en del gjennomføringsmeldinger helt elektronisk, hvilket innebærer betydelig kortere saksbehandlingstid for slike meldinger. Dette gjelder:

  • Endring av regnskapsfører, daglig leder, forretningsfører og kontaktperson
  • Revisors fratreden
  • Fratreden for medlemmer av styret
  • Endring av signatur, prokura, forretningsadresse, postadresse, e-post adresse, hjemmeside, telefon, ansatte og målform
  • Sletting av enkeltpersonforetak
  • Gjennomføring av forenklet mor/datter fusjon
  • Gjennomføring av søsterfusjon (selskap eid av samme eier)

Optimalisering av selskapsstruktur

Over tid har selskapsstrukturer, særlig i konsern, en tendens til å bli uoversiktlige. En gang iblant kan det derfor være nyttig å rydde opp for å slette tomme eller unødvendige selskaper. Slik kan man spare unødvendige ekstrakostnader til administrasjon, regnskap og revisjon, og/eller optimalisere strukturen i forhold til skatt og merverdiavgift, finansiering og likviditet, risikofordeling, osv.

Les mer om dette i RSM Informerer 4 | På tide å rydde opp i selskapsstrukturen?

Gjennomføring av generasjonsskifter

Mange gjennomfører for tiden generasjonsskifter, i frykt for at arveavgiften skal gjeninnføres allerede i 2020. Hvis man ønsker å gjennomføre generasjonsskifte kan det kreve selskapsendringer som det kan være lurt å melde nå før 20. oktober, eller i hvert fall komme i gang med allerede nå i høst. Det er ofte tidkrevende å gjennomføre generasjonsskifter, så det er lurt å komme i gang tidlig. 

Se hva våre advokater mener om en eventuell gjeninnføring av arveavgiften.


 Meld deg på vårt nyhetsbrev her: 

Kontakt

Morten Hereng Christophersen
Partner | Managing Partner
Johan K. Engelschiøn
Partner | advokat

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss