Revidert nasjonalbudsjett 2022

revidert_nasjonalbudsjett_2022.png

I dag ble revidert nasjonalbudsjett for 2022 lagt frem. Det var ikke mye sprengstoff, men den varslede endringen vedrørende elbiler vil kunne bety mye for mange. Det foreslås også en økning av formuesskatten for upersonlige skatteytere fra 0,15 til 0,25 %. Dette tilsvarer den økningen som ble vedtatt for personlige skatteytere for 2022 forrige høst.

Regjeringen har også utsatt innføring av tiltak som ble vedtatt i Statsbudsjettet for 2022. Det gjelder fritak for elavgift for egenprodusert strøm og omregistreringsavgift for elbiler. Førstnevnte må avklares med EFTA sitt overvåkningsorgan ESA (og dermed utsatt på ubestemt tid), mens sistnevnte er utsatt fra 1. januar 2022 til 1. mai 2022.

Krigen i Ukraina har også satt sitt spor i Statsbudsjettet. Departementet foreslår i revidert budsjett å gi Stortinget fullmakt til å innføre tolltiltak mot Russland i forskrift, for å kunne være handlekraftig når tid teller.

Som nevnt er det få store endringer i revidert statsbudsjett, men for interesserte omtaler vi de største endringene på skatte- og avgiftsområdet under:
 

På denne siden finner du alle dokumenter, pressemeldinger og annen relevant informasjon om budsjettet: Statsbudsjettet 2022

 

Se advokat Anine Karstensen oppsummere de viktigste skattemessige endringene i forbindelse med regjeringen Støres forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2022:  

To view this embedded content please allow all cookies: Change your consent

Alternatively you can open it in a new tab here

Kontakt

Morten Hereng Christophersen
Partner | Managing Partner
Synne Bjotveit
Partner | advokat
Marianne Brockmann Bugge
Partner | advokat
Anders Ranum Ekås
Senioradvokat
Hilde A. S. Gamkinn
Advokatfullmektig
Andrea Utne Tveter
Advokatfullmektig

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss