Ville jeg ha ansatt meg selv? Neppe.

hans_ragnar_770x367_.png

Som leder har jeg erfart at det lureste jeg kan gjøre når jeg rekrutterer er å ikke ansette meg selv.

Når man ansetter er det lett å falle for fristelsen å ansette noen som er helt lik en selv, som har samme type fritidsinteresser, samme lynne eller bakgrunn. Det er en underliggende og ubevisst handling hos de fleste mennesker; vi har en tendens til å like folk som ligner oss selv. Det er en veldokumentert prosess, blant annet forsket på av Lauren Rivera fra Northwestern University.

Manglende mangfold

En åpenbar hake med denne tilbøyeligheten er at mangfoldet uteblir; RSM blir en lang rekke Hans Ragnar-kopier. Jeg tror det fleste i RSM vil si seg enige i at det holder at én av oss går rundt og sier «god morgen» uansett tidspunkt på døgnet og trekker lignelser til hoppsporten i tide og utide.

I tillegg til det kulturelle mangfoldet man bør etterstrebe, er det også viktig å være åpen for faglig mangfold; å ansette noen som er langt flinkere enn seg selv og som gjerne kan ting man ikke har kompetanse om overhodet.

Mennesker, maskiner og medier

I RSM har jeg kollegaer som kan de utroligste ting, og jeg har lyst å trekke frem tre eksempler på kollegaer jeg har vært med på å ansette som kan ting jeg overhodet ikke kan. Øyvind kan mennesker, Per Øyvind kan maskiner og Martine kan medier.

Vår HR ansvarlige Øyvind kan det å jobbe med mennesker og organisasjoner, er opptatt av kompetanse, læring og kultur. Det har RSM hatt stor nytte og glede av de siste årene, særlig i en periode der vi har vokst og fått nye kontorer.

Vår CFO Per Øyvind har en utdannelse som gjør at mange kanskje ville gått for en mer tradisjonell kandidat; sivilingeniør fra NTNU med en mastergrad fra NHH på toppen. Hans interesse for digitalisering har gitt oss inspirasjon og en fremdrift innen teknologiutvikling vi neppe ville fått med en mer tradisjonell CFO.

Sist men ikke minst har vi vår salgs- og markedskoordinator Martine, som av utdannelse er noe så snevert som flerkameraprodusent. Med blant annet fem år i NRK i bagasjen tok hun turen over til oss. Relevansen til jobben hos en gjeng revisorer var ikke åpenbar. Så kom Covid-19 og et ønske om å digitalisere kursene vi tidligere har gjennomført fysisk.

Plutselig var Martines bakgrunn, Per Øyvinds innsats for økt digitalisering og Øyvinds arbeid med kompetanseheving et kinderegg av ønskelig fagekspertise.

Digitale kurs

Vi har gjennom våren og sommeren jobbet for å digitalisere alle våre kurs og sikre et teknisk oppsett som gjør at alle våre medarbeidere får den kompetansehevingen de ønsker, selv om vi ikke kan møtes til fysiske kurs som i «gamle dager» Det har så langt vært en overveldende suksess.

Den siste tiden har vi hatt 3-4 kurs per uke, med opp mot 160 deltagere på det meste. De fleste holdes i Oslo, men vi har også streamet kurs fra Bergen – og dessuten Bergen og Oslo samtidig. Vi har hatt deltagere fra alle våre kontorer, og det uten at de har brukt verdifull tid på reise eller belastet miljøet unødvendig.

Alt dette fordi vi i RSM har våget å ansette folk som er flinkere enn oss selv, gjerne på fagområder vi fra før ikke kan så mye om.

For oss er dette et klart eksempel på at mangfold lønner seg, og jeg er ganske sikker på at også du vil kunne dra nytte av denne tankegangen. Husk også at når du først har ansatt folk som har en annen kompetanse, så må du for all del slippe dem til!

 

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss