Norge
Languages

Languages

Eystein Hjelme
Partner


Kontor : RSM Oslo
Tjeneste : Revisjon
Biografi

Eystein er partner og oppdragsansvarlig revisor i RSM. Han er statsautorisert revisor fra 1995 og har tidligere arbeidet i Skatteetaten og i KPMG. Begynte i 2006 i Kjelstrup & Wiggen AS og ble her partner i 2007.
Han arbeider nå med selskaper innenfor SMB-segmentet og hovedsakelig innenfor restauranter, arkitekter, shipping, entreprenører og investeringsselskaper.  

News articles

SAF-T trer i kraft 1.1.2020

19. september 2019
Rapporteringsstandarden SAF-T er ikke lenger bare «på vei». Fra nyttår er det krav om at bedrifters økonomisystemer er tilpasset de nye reglene for pliktige rapporter. Dersom ditt økonomisystem er tilpasset SAF-T reglene og du allerede har fått dette bekreftet fra systemleverandøren, så behøver du ikke å lese lenger. Dersom du ikk...

SkatteFUNN i kriserammede virksomheter - risiko for krav om tilbakebetaling?

4. september 2019
Flere selskaper har de siste årene fått innvilget støtte til forskning og utvikling under SkatteFUNN-ordningen selv om de har hatt lav eller negativ egenkapital.  En rekke artikler, blant annet i Dagens Næringsliv, omtaler at det er risiko for at slike selskaper vil kunne få krav om å betale tilbake SkatteFUNN-midler. Utfordringen er...

Krav om å bruke elektronisk faktura ved offentlige innkjøp

8. mai 2019
Fra og med 2. april 2019 skal fakturaer som vedrører anskaffelser etter anskaffelsesloven og som gjelder leveranser av varer eller tjenester på minst 100.000 eks. merverdiavgift faktureres elektronisk. Dette er regulert i Forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser som ble fastsatt 1. april 2019, med ikrafttredelse dagen etter....

SkatteFUNN når selskapet har tapt halvparten av egenkapitalen

28. mars 2019
I siste utgave av Skatte-ABC skriver Skattedirektoratet at selskaper som har tapt mer enn halvparten av egenkapitalen skal være ekskludert fra SkatteFUNN.   Bakgrunnen for dette er at offentlig støtte i form av SkatteFUNN-fradrag må ligge innenfor EUs regler om offentlig støtte, jf. Artikkel 8 i forordning (EU) nr. 651/2014 (g...

Nye krav til kassasystem – hvordan tilpasse seg endringen i bokføringsloven

18. oktober 2018
Fra 1. januar 2019 kommer endringer i bokføringsloven som vil påvirke alle bokføringspliktige som har kontantsalg. Det stilles da krav til at alle kassasystemer tilfredsstiller kravene i kassasystemlova og kassasystemforskrifta. Blant de viktigste kravene som stilles er krav til integrert kassaskuff og at all bruk fortløpende skal lagres i ...

Dokumentasjon av estimater i årsregnskapet

12. januar 2018
Vi har passert nyttår og regnskapsmessig er det tid for å avslutte det gamle året. Formålet med denne artikkelen er å komme med noen nyttige tips til deg som aksjonær, regnskapsansvarlig eller som på annet vis er involvert i prosessen for avleggelse av årsregnskapet.   Alle balanseposter som ikke er klart...