Eystein Hjelme
Partner


Kontor : RSM Oslo
Tjeneste : Revisjon
Biografi

Eystein er partner og oppdragsansvarlig revisor i RSM. Han er statsautorisert revisor fra 1995 og har tidligere arbeidet i Skatteetaten og i KPMG. Begynte i 2006 i Kjelstrup & Wiggen AS og ble her partner i 2007.
Han arbeider nå med selskaper innenfor SMB-segmentet og hovedsakelig innenfor restauranter, arkitekter, shipping, entreprenører og investeringsselskaper.  

Arrangementer

Husk å sende søknad om SkatteFUNN innen 1. september

Forskningsrådet garanterer at nye søknader om SkatteFUNN som sendes inn før 1. september ferdigbehandles innen utløpet av året. Det er avgjørende for å kunne få SkatteFUNN-støtte for prosjektkostnader påløpt i 2022.   Gjennom SkatteFUNN-ordningen kan bedrifter på visse vilkår få dekket 19 prosent av kostnadene i...

SkatteFUNN-ordningen for bedrifter

SkatteFUNN har vært gjenstand for en rekke regelendringer og regelverksavklaringer de siste årene. I denne oversiktsartikkelen får du en innføring i SkatteFUNN som støtteordning for bedrifters forskning og utvikling. SkatteFUNN-ordningen er 20 år i 2022, og det kommer stadig endringer i reglene, herunder nye krav til dokumentasjon. RSM...

Kriserammede virksomheter kan få SkatteFUNN for hele 2021

Unntaksregelen som ga kriserammede virksomheter rett til å motta SkatteFUNN-støtte i 2020 er forlenget til 2021. Dette betyr at foretak som er i økonomiske vanskeligheter i 2021 vil kunne søke om SkatteFUNN også for hele 2021, forutsatt at de ikke var i vanskeligheter ved utgangen av 2019. Foretak som er i økonomiske vanskeligheter etter...

SkatteFUNN – Revisors rolle ved attestering av SkatteFUNN-prosjekter

Finanstilsynet har i brev datert 12. februar 2020 avgitt en rapport i forbindelse med tilsyn av et revisjonsselskaps oppdrag knyttet til SkatteFUNN-attestasjon og finansiell revisjon av revisjonsklient. Rapporten er skrevet på bakgrunn av det konkrete SkatteFUNN-oppdraget, men uttrykker også generelle krav og forventninger til revisor i ...

Skattefradrag for rådgivningskostnader i forbindelse med SkatteFUNN-søknad

Grunnleggende om SkatteFUNN Selskaper med forsknings- og utviklingsprosjekter kan søke finansiering til prosjektet gjennom SkatteFUNN-ordningen. Finansieringen gis ved at selskapet får en andel (19 % for inntektsåret 2020) av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Søknad til SkatteFUNN kan være tidkrevende og ...

SkatteFUNN: Skattefradrag og tilbakeføring av underskudd

SkatteFUNN-prosjekter får skattefradrag for kostnader tilknyttet forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU). Om det fastsatte fradraget overstiger utlignet skatt, utbetales det overskytende beløpet i skatteoppgjøret. Fradrag for tilbakeføring av underskudd som følge av midlertidige regler (Covid-19), vil ikke påvirke beregningen av FoU-fra...

SkatteFUNN: Forlengelse av prosjekt

Godkjente og igangsatte SkatteFUNN-prosjekt som blir forsinket som følge av Covid-19 kan søke om forlengelse i ett år.  For å få utvidet perioden må virksomheten sende inn ny søknad. Denne må sendes inn året etter opprinnelig utløpt godkjenning; dvs. om prosjektet ble godkjent for 2019 og 2020 så må virksomheten søke på nytt ...

Dokumentasjon av estimater i årsregnskapet

Vi har passert nyttår og regnskapsmessig er det tid for å avslutte det gamle året. Formålet med denne artikkelen er å komme med noen nyttige tips til deg som aksjonær, regnskapsansvarlig eller som på annet vis er involvert i prosessen for avleggelse av årsregnskapet.   Alle balanseposter som ikke er klart ubetydelige skal do...