Pernille Wærn Hokland
Juridisk medarbeider

Biografi

Pernille jobber deltid som juridisk medarbeider i RSM Advokatfirma AS, som både fungerer som en juridisk avdeling for revisjonsselskapet RSM Norge og som et selvstendig advokatfirma, med hovedvekt på skatt, avgift, selskapsrett/strukturering og transaksjoner.

Pernille går 5. året ved Det Juridiske Fakultet i Oslo og skriver dette semesteret en selskapsrettslig masteroppgave. Hun bistår i spørsmål om skatte- og selskapsrett, transaksjoner m.m.

Arrangementer

Sentrale satser, grenser og fradrag - økt utbytteskatt

Justeringer i satser og grenser for lønn mv., inklusiv økt utbytteskatt fra 6. oktober 2022. I årets statsbudsjett er det flere skattesatser og grenser som justeres. I de enkelte punktene som følger nedenfor omtales særskilt endringer som gjelder trinnskatt, utbytteskatt og innføring av ekstra arbeidsgiveravgift. Hovedlinjene i rest...