Pernille Wærn Hokland
Advokatfullmektig

 

Pernille jobber som advokatfullmektig i RSM Advokatfirma AS, som både fungerer som en juridisk avdeling for revisjons- og rådgivningsselskapet RSM Norge og som et selvstendig advokatfirma, med hovedvekt på skatt, avgift, selskapsrett/strukturering, eiendom, bygg og anlegg, og transaksjoner.


Høsten 2022 leverte Pernille masteroppgave ved Universitetet i Oslo, som omhandlet «Prinsipper for tolkning av selskapsvedtekter og aksjonæravtaler». Under studiet har hun spesialisert seg innenfor kontraktsrett, selskaps- og skatterett, entrepriserett og arbeidsrett.