Skatteadvokater

oppdatert per 09. desember 2019

770x367_logo_mur.jpg

Våre skatteadvokater kan bistå deg med spørsmål knyttet til skatt og avgift, samt strukturering av virksomheten. 

Skatt kan være både komplisert og omfattende, både for privatpersoner og selskaper. For å kunne optimalisere virksomheten på best mulig måte, kreves det kunnskap på fagområder som er i stadig endring. 

RSM Advokatfirma har profesjonelle og dyktige skatteadvokater med lang erfaring innen skatt, avgift og strukturering av virksomhet og konsern, og legger stor vekt på personlig service og rådgivning.

Dette kan våre skatteadvokater hjelpe deg med

Hos RSM Advokatfirma kan din virksomhet få spesialisert rådgivning for å organisere virksomheten på en hensiktsmessig måte, betale og rapportere riktig skatt og avgift, samt motta bistand i dialog med skattemyndighetene.

Våre skatteadvokater kan blant annet bistå med: 

Vi bistår også med kjøps- og salgsavtaler, leieavtaler og enklere kontraktsrett.

Due diligence

Dersom et selskap eller en eiendom skal selges, kjøpes eller fusjoneres kan det være behov for due diligence - en analyse og gjennomgang av informasjon om det gjeldende selskapet. 

Skatteadvokatene i RSM kan utføre slike tjenester innen skatt og merverdiavgift, i samarbeid med vår interne avdeling for transaksjonsrådgivning som bistår med finansiell due diligence. 

Skatte- og merverdiavgiftssaker med skattemyndighetene

I Norge kan skattereglene være kompliserte å forholde seg til. Enkelte selskaper og bransjer kan også være underlagt særregler. Vi tilbyr spesialisert bistand i enkeltstående skatte- og avgiftssaker til både bedrifter og private kunder, samt håndtering overfor skattemyndighetene, klageprosesser til skatteklagenemnda eller rettssaker for domstolene. Kunden vil alltid være i trygge hender hos våre skatteadvokater. 

Selskapsstruktur og reorganisering

Våre skatteadvokater kan hjelpe deg dersom du ønsker råd om hvordan virksomheten kan drives på en skatteoptimal måte. I tillegg kan vi bistå ved etablering og gjennomføring av valgte løsninger. 

Internasjonal skatterådgivning 

RSM opererer i flere land. Våre skatteadvokater kan derfor være behjelpelige med internasjonal skatterådgivning, og gjennom RSM sitt internasjonale nettverk kan vi bistå med skatterådgivning over landegrensene og med organisering av multinasjonale selskaper. 

Selskaper som opererer i internasjonale markeder har ofte mange komplekse operasjonelle og skattemessige problemstillinger. Internasjonale problemstillinger krever et internasjonalt perspektiv og grundig kunnskap om landsspesifikke regelverk, noe en skatteadvokat fra RSM Advokatfirma kan hjelpe deg med. 

Våre skatteadvokater kan blant annet bistå med optimalisering av internasjonal selskapsstruktur, etablering av virksomhet i utlandet, tolkning av og tilpasning til skatteavtaler, internprising, rederibeskatning og en rekke andre skatte- og advokattjenester. 

Les mer: Skatterådgivning 

Profesjonelle skatteadvokater

Hos RSM Norge kan vi bistå med advokattjenester, revisortjenester og transaksjonrådgivning. Gjennom vårt internasjonale RSM-nettverk har vi tilgang til bred kompetanse på tvers av fagfelt og land. 

RSM Advokatfirma har videre spesialkompetanse innenfor skatt, avgift, selskapsrett, transaksjoner og internprising, og bistår din virksomhet med spesialtilpasset rådgivning. 

Vi følger alltid opp kundens behov og ønsker. Hos oss kan du forvente skatteadvokater som jobber proaktivt, er tilgjengelige og løsningsorienterte. RSM setter alltid kunden i sentrum, og jobber aktivt med å skape gode kundeopplevelser. Vi følger ikke en fast mal, men lytter til kundens behov for å sammen finne de beste løsningene.

Kom i kontakt med våre skatteadvokater i dag

RSM er Norges ledende revisjons- og rådgivningsselskap for små og mellomstore bedrifter. Vi er ambisiøse, både på egne og kundens vegne, og skal bygge tillit ved å være ansvarsfulle og vise respekt. Målet vårt er å bidra til å skape og sikre verdier i din virksomhet.

Skal du opprette et nytt selskap, endre en eksisterende selskapsstruktur eller endre skattemeldingen, og har behov for advokatbistand? RSM Advokatfirma tilbyr skatteadvokater med solid erfaring og ekspertise innen ulike fagfelt, samt et bredt internasjonalt nettverk. Slik kan vi sørge for at du får den bistanden ditt selskap behøver. 

Vi holder til i Oslo, Agder, Hordaland og Rogaland, og kan derfor arbeide på tvers av regioner og landegrenser dersom det skulle være nødvendig.

Ta gjerne kontakt med våre skatteadvokater i dag!

Kontakt
 

synne_web_.png

Synne Bjotveit
Partner | advokat

Marianne Brockmann Bugge
Partner | advokat

johan_.jpg

Johan K. Engelschiøn 
Partner | advokat

Morten Hereng Christophersen
Partner | advokat

 

HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

Bruk kontaktskjema for å sende oss en melding eller få kontaktinformasjon til våre kontorer.

Kontakt oss