Vår erfaring og fokus | foreninger, stiftelser & organisasjoner

Vi har bred erfaring av revisjon av foreninger og stiftelser, inkludert attestering av mange ulike tilskuddsordninger. Vi er revisor for flere store arbeidstakerorganisasjoner, og mange foreninger og stiftelser med ideelt og allmennyttig formål. Stiftelser reguleres av stiftelsesloven og stiftelsestilsynet. Foreninger er lite regulert og foreningens vedtekter vil derfor være avgjørende for formål og drift, medlemmenes rettigheter, styresammensetning, revisjon, mv. Mange foreninger har styre satt sammen basert på frivillighet, hvilket kan gjøre det krevende for styremedlemmene å sette seg inn i gjeldene lover og regler innen regnskap, skatt og avgift. Som revisor kan vi bistå både stiftelser og foreninger med erfaring og kompetanse på gjeldende lover og regler innen regnskap, skatt og avgift.   

istock-000048860400-large.jpg

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss