Vår erfaring og fokus | teknologi

Vi har erfaring med og har bistått våre kunder i alle faser av selskapets livssyklus. Alt fra oppstart av gründervirksomheter, kapitalisering, salg og generasjonsskifter. Erfaringen strekker seg fra forskning og utvikling over til produksjon og salg av ferdig utviklede produkter, selskaper med utvikling og salg av software, samt rent salg av tjenester innenfor teknologi. Erfaringsmessig starter denne type virksomheter ofte opp som gründervirksomheter og er i første del av sin livssyklus  eierstyrte virksomheter. På senere stadier i livssyklusen blir det ofte behov for kapitalisering og institusjonelle investorer som kommer med. Dette skaper behov for endringer i struktur og rutiner. Vi har mye erfaring rundt hvilke utfordringer dette kan medføre for eierstyrte virksomheter.

teknologi_770x367.png

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss