Forretningsbetingelser for RSM Danmark

Nærværende forretningsbetingelser er gældende for enhver ydelse, uanset karakter og omfang, fra RSM Danmark, medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale.
Nærværende forretningsbetingelser gælder, uanset om aftalen er indgået via e-mail, telefon eller på anden vis.

Læs forretningsbetingelserne for RSM her