Vi har forståelse for at det kan være vanskelig å navigere seg rundt reglene om eiendomsskatt, da dette er en kommunalskatt og takseringsprinsipper og skattesatser varierer fra kommune til kommune. I denne forbindelse har vi oppdatert våre artikler og utarbeidet nye for de kommuner som i år er gjenstand for retaksering. 

 

Les mer om eiendomsskatt for næringseiendom: 

Næringseiendom

 

Les mer om nærmere regler i kommuner: 

Trondheim

Oslo

Bergen

Lillestrøm

Arendal og Kristiansand

Stavanger og Sandnes

 

RSM har lang og bred erfaring med saker som gjelder eiendomsskatt og vi har bistått i flere hundre eiendomsskatteklagesaker, i en rekke forskjellige kommuner.
 
Vår erfaring er at det å gjennomgå eiendomsskattetaksen er vel anvendt tid, særlig for næringseiendom. Kommunens taksering gjennomføres gjerne på kort tid og eiendomsskattetakstene har ofte vist seg å inneholde feil. Mange har nok ikke hatt tro på at de vil nå frem med en klage, men vår erfaring fra de klagebehandlingene vi har bistått med så langt, er at mange får medhold i sine klager. Selv små justeringer vil for mange kunne gi store utslag. 
 
Vi minner om at kommunens taksering i utgangspunktet er satt for ti år, men dersom eiendommen er delt, bygninger har blitt revet eller er ødelagt, det er oppført nye bygninger, påbygg, eller det skjer andre store endringer på eiendommen eller eiendomsverdien av andre grunner er vesentlig endret, er dette alle forhold som fordrer en omtaksering. I tillegg kan det vært lurt å anmode kommunen om å sette ned eiendomsskatten under en byggeperiode dersom man planlegger større ombygninger. Dette er forhold hver enkelt eiendomsbesitter bør være klar over, og vi bistår deg gjerne i prosessen med kommunen
 
Husk at du har 6 ukers klagefrist etter at eiendomsskatteseddelen for 2024 er mottatt. Du får varsel i Digipost når din skatteseddel er klar.