Norge
Languages

Languages

Søk

News article
18. april 2018
Det er tid for årsavslutning og avholdelse av generalforsamling. Nedenfor beskriver vi praktiske regler og råd rundt forberedelser til og gjennomføring av generalforsamling. Regler rundt generalforsamling følger av aksjelovens kapittel 5, og brudd...
News article
8. mai 2019
Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om å oppheve regelen om at formuesverdien av aksjer i nystiftet aksjeselskap skal settes til summen av aksjenes pålydende og overkurs. Det foreslås også en endring av verdsettelsestidspunktet for...
News article
15. mai 2019
I RSM Nyhetsbrev 2 | 2019 omtalte vi konsekvenser etter aksjeloven når Storbritannia trer ut av EU.  Nye overgangsregler sikrer imidlertid at mer enn 600 norske selskaper med britisk daglig leder eller britiske styremedlemmer kan fortsette som før...
News article
1. juli 2019
Aksjeloven § 8-10 setter begrensninger for når et aksjeselskap kan yte finansiell bistand i forbindelse med oppkjøp, typisk når et aksjeselskap stiller eiendom som sikkerhet i forbindelse med at det blir kjøpt opp. Eiendomsselskaper har imidlertid...
News article
4. september 2019
Foretaksregisteret setter hvert år frister for når meldinger om vedtak av fisjon, fusjon, kapitalnedsettelser eller avviklinger må være mottatt for å bli behandlet før årsskiftet. Fristen for elektroniske meldinger er i år satt til 20. oktober 2019...
News article
19. september 2019
Innhold:  1. Innledning2. Ansvarsbegrensning og risikofordeling3 Likviditet og administrasjon4 Virksomhetskravet - risiko for å bli nektet skattefradrag5 Formuesskatt​6 Rigging for salg7 Skatte- og dokumentavgiftsfritak ved omdannelse av...
News article
25. september 2019
Vi styrker et allerede sterkt fagmiljø i vårt advokatfirma, og er stolte av å ønske Kari Elisabeth Christiansen velkommen som senioradvokat til vårt kontor i Oslo.  Kari Elisabeth kommer som advokat fra BDO Advokater AS og har arbeidet med...
Person
11. juli 2016
Person
15. februar 2017
Person
15. august 2017

Pages