Norge
Languages

Languages

Søk

Basic page
26. april 2018
Finansiering av virksomheter kan deles inn i egenkapital og fremmedkapital. Egenkapital innebærer at det er eierne som gir finansieringen, og det kan skje ved at eksisterende eiere skyter inn mer kapital i virksomheten eller ved at nye eiere får...
Basic page
26. april 2018
Vi har tatt en prat med Sebastian M. Harung, daglig leder og gründer i Kameo.  Kameo er Norges ledende plattform for crowdfunding av lån til småbedrifter og eiendomsprosjekter. Gjennom crowdfunding kan privatpersoner og selskaper investere direkte...
Basic page
26. april 2018
Generelt om støtteordninger Næringsdrivende har muligheter til å søke på en rekke støtteordninger. De kan være offentlige eller private støtteordninger, samt nasjonale eller regionale. Altinn har samlet en oversikt over offentlige støtteordninger,...
Basic page
26. april 2018
Siden starten i 2002 har SkatteFUNN-ordningen vokst til å bli den største offentlige støtteordningen for forskning og utvikling (FoU) i næringslivet, og forventer å dele ut i størrelsesorden kr 4 milliarder i 2018 ifølge Skatteetaten...
Basic page
26. april 2018
  Aktivitet drevet gjennom et aksjeselskap anses som skattepliktig virksomhet.   Inntekter er skattepliktige når man får en ubetinget rett til inntekten.   Kostnader knyttet til de skattepliktige inntektene er som hovedregel fradragsberettiget...
Basic page
26. april 2018
Aktivitet drevet gjennom et enkeltpersonforetak eller en annen selskapsform enn aksjeselskaper er skattepliktig dersom den er egnet til å gå med overskudd over tid.   Aktivitet som ikke er egnet til å gå med overskudd anses som hobby, og medfører...
News article
27. april 2018
  2018-utgaven av MVA-håndboken har nå blitt lagt ut på skatteetatens nettsider. Der har kapitlet om transaksjonskostnader og spørsmålet om fradrag for mva gjennomgått betydelige endringer. Spørsmål om mva-fradrag for transaksjonskostnader har vært...
News article
3. mai 2018
  Det er mange regler å forholde seg til, og problemstillinger man støter på når man starter opp en virksomhet. På vår side for Gründere & Startups omtaler vi noen aktuelle problemstillinger, slik som valg av selskapsform, skatt og...
News article
11. mai 2018
Å unnlate å opplyse om kryptogevinst kan gi alvorlig baksmell senere, advarer advokat Morten H.  Christophersen i RSM Advokatfirma.   Morten H. Christophersen, RSM Advokatfirma | Finansavisen 9. 5.2018   Fristen for å levere skattemeldingen for...
News article
15. mai 2018
Revidert nasjonalbudsjett for 2018 ble lagt frem i dag, uten noen store endringer på skatte- og avgiftsområdet. Vi går derfor ikke i dybden på noen av de foreslåtte endringene, men omtaler de kun på overordnet nivå:   Regjeringen varsler innføring...

Pages