Vi har et tverrfaglig team bestående av eksperter innenfor revisjon, jus og M&A Transaction Services. De har bygget opp kompetansen sin innenfor ESG i takt med utviklingen som har skjedd på området. Fordi teamet består av eksperter innen forskjellige fagfelt, kan du være trygg på at vi har bredden som trengs for å bistå deg uansett hvilke problemstillinger du står ovenfor.  

Ønsker du at vi kontakter deg?