28 March 2022

Håndværkerfradraget er afskaffet

Folketinget har vedtaget, at håndværkerfradraget er afskaffet for arbejde, der udføres fra og med den 1. april 2022.
21 March 2022

Splitleasing - kørsel for koncernselskaber

Landsskatteretten har afsagt en kendelse, der fastslår, at kørsel på vegne af et koncernselskab, der ikke er kontraktpart i en splitleasingaftale, ikke er erhvervsmæssig kørsel. Faktuelle oplysninger
21 March 2022

To leasede firmabiler betød beskatning af fri bil

Bogføring af leasingudgifter og øvrige biludgifter i virksomhedsskatteordningen betød, at den selvstændigt erhvervsdrivende blev beskattet af to firmabiler. Det var ikke det, ejeren havde regnet med.  
21 March 2022

Er der skattefrihed for en arbejdsgiverbetalt computerskærm til hjemmearbejdspladsen?

Svaret er - det kommer normalt an på, hvor mange tommer skærmen er. Kun når der kan anføres en konkret begrundelse for, at skærmen skal være større end 32”, vil skattefriheden fortsat gælde.  
16 March 2022

Arbejdsgiverbetalt skærm til computeren

Skatterådet har taget stilling til, hvor mange tommer en arbejdsgiverbetalt hjemmeskærm til computeren normalt må være, uden der skal ske beskatning.  
7 March 2022

Facit marts 2022

I den nyeste udgave af Facit kan du læse de følgende artikler: 
18 February 2022

Dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig

14 år er gået, siden Danmark opsagde dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Frankrig. En ny overenskomst har set dagens lys, og den forventes at få virkning fra og med den 1. januar 2023, hvilket dog afhænger af, om såvel Frankrig som Danmark får...
15 February 2022

Behold eller betal indefrosne feriepenge?

Mange virksomheder mangler fortsat at tilkendegive om de ønsker at betale indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler. Den manglende tilkendegivelse betyder, at indberettede feriepenge nu forfalder til betaling. 
11 February 2022

Fri bil og bogføring VSO

Landsskatteretten fandt, at en person, som anvendte VSO, skulle beskattes af værdi af fri bil af to leasede bil, da bogføringen af driftsudgifter var sket hos virksomheden og ikke i personligt regi. En efterfølgende regnskabsmæssig fordeling af...
10 February 2022

Dækningsafgift for 2022

For ejendomme, hvor der betales dækningsafgift, sker der væsentlige ændringer ved opkrævning af dækningsafgiften for 2022.
10 February 2022

Lovforslag om afskaffelse af håndværkerfradraget

Den nye skatteminister har fremsat et lovforslag om afskaffelse af håndværkerfradraget fra og med den 1. april 2022.
10 February 2022

Dækningsafgift for 2022

For ejendomme, hvor der betales dækningsafgift, sker der væsentlige ændringer ved opkrævning af dækningsafgiften for 2022.  

Pages