9 August 2022

Udkast til lovforslag omkring lagerbeskatning af ejendomme

Der er nu langt om længe udsendt et udkast til lovforslag i høring omkring lagerbeskatning af ejendomme
8 June 2022

Mulighed for udskydelse af beskatning af kompensationsordninger i forbindelse med COVID-19

Kompensationsordningerne i forbindelse med COVID-19 er som udgangspunkt skattepligtige for modtageren og skal medregnes i virksomhedens skattepligtige indkomst. Folketinget har vedtaget en valgordning, hvor modtageren af et kompensationsbeløb i...
2 June 2022

Facit maj 2022

I denne udgave af artikkelsamlingen Facit kan du læse de følgende artikler:
30 May 2022

Ændringer i årsregnskabsloven: Ny indberetningsfrist, risikobrancher og revisorpligt

Folketinget vedtog 19. maj '22 en række ændringer til årsregnskabsloven. I den forbindelse er det værd at bemærke:
30 May 2022

Ny bogføringslov stiller krav om digital registrering og -opbevaring!

Den 19. maj vedtog Folketinget den nye bogføringslov der stiller nye krav til digital bogføring og opbevaring. Det betyder blandt andet, at: 
11 May 2022

Moms ved Airbnb-udlejning af lejligheder

Landsskatteretten har i 2021 og 2022 truffet flere afgørelser om momspligten ved udlejning gennem Airbnb. To af disse afgørelser (SKM2021.687.LSR og SKM2022.150.LSR) statuerer momspligt ved udlejning af selvstændige lejligheder.  
5 May 2022

Højere befordringsfradrag og skattefri kørelsgodtgørelse

På grund af de stigende priser på brændstof har Skatterådet forhøjet fradraget for befordring mellem hjem og arbejdsplads samt satserne for skattefri kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel. Fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads
7 April 2022

Beskatningsgrundlag fri bil - en vinder

Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle i en sag indbragt for byretten, hvor firmabilejerens påstand var, at beskatningsgrundlaget skulle udgøre fakturaprisen (leasingselskabets indkøbspris). Sagen for byretten (SKM2022.178)
30 March 2022

Næringsejendomme kan nu overdrages efter 1982-cirkulæret

Landsskatteretten har i SKM2022.157 slået fast, at næringsejendomme kan overdrages med udgangspunkt i værdiansættelsescirkulæret fra 1982. Kort om sagen
30 March 2022

En fejlekspedition blev ikke anset som et ulovligt kapitalejerlån

Skatterådet har i SKM2022.151.SR anset en fejlekspedition for ikke at udgøre et ulovligt kapitalejerlån. Faktum
29 March 2022

SMV'ere kan søge 50.000 kr. til digital sikkerhed

Danske virksomheder opfordres til at øge deres digitale sikkerhed for at undgå at blive ramt af cyberangreb. Den 17. marts åbnede en en ny pulje på i alt 50 mio. kroner der skal bidrage til at øge den digitale sikkerhed i danske virksomheder. Puljen...
29 March 2022

Tysk beskatning af indbetaling til dansk pensionsordning

Skatterådet har afgivet et bindende svar om credit for betalt tysk skat af indbetalinger til en dansk pensionsordning.   Faktuelle oplysninger Sagen omhandler en person, der var bosiddende i og fuld skattepligtig til Danmark.

Pages