Eiendomsskatt for 2022

eiendomsskatt_2022.png

Eiendomsskatten for 2022 utskrives i disse dager, og det er kun nå det er mulig å klage på eiendomsskatten for inneværende år. Klagefristen for eiendomsskatt for innværende år løper i 6 uker fra det seneste av datoen for utsendt eiendomsskatteseddel og kommunens kunngjøring av eiendomsskattelistene. Dette innebærer at klagefristen i de fleste kommuner utløper i slutten av mars eller i begynnelsen av april, da eiendomsskatt skal være utskrevet innen 1. mars.

Eiendomsskattetakstene fastsettes normalt for 10 år av gangen. En evt. reduksjon i eiendomsskatten etter klage, får virkning for inneværende år og fremtidige gjenværende år av inneværende takseringsperiode. Eiendomsskatten reduseres ikke for tidligere år, selv om de samme feilene kan ha vært gjeldende for disse årene.

Det vanligste klagegrunnlaget er feil ved eiendomsskattetaksten, enten rene grunnlags- eller beregningsfeil, eller at kommunen har brutt likhetsprinsippet. Det vil si at like eiendommer får ulik eiendomsskatt, eller at ulike eiendommer får lik eiendomsskatt. Men det kan også være grunnlag for å kreve eiendomsskatten redusert om det skjer store endringer ved eiendommen, for eksempel under en rehabilitering.

For boliger kan kommunen velge å benytte skatteetatens formuesskattegrunnlag også for beregning av eiendomsskatt. I så fall fastsettes eiendomsskatten for et år av gangen, og det må klages til skatteetaten over formuesskattegrunnlaget for å få redusert eiendomsskatten. Mange tar seg ikke bryet med å kontrollere formuesskattegrunnlaget da de ikke betaler formuesskatt, men dette er altså viktig også for eiendomsskatten i mange kommuner.

Les mer om eiendomskatt her.

Les mer om eiendomsskatt i følgende kommuner: Oslo  |  Arendal og Kristiansand  |  Bergen  |  Stavanger og Sandnes  |  Trondheim

Kontakt

Morten Hereng Christophersen
Partner | Managing Partner
Sanaz Ormaz Ferdowsi
Advokatfullmektig | siviløkonom

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss