Eiendom

Eiendomsbransjen har høy aktivitet, men er også i endring. Det norske eiendomsmarkedet har blitt mer internasjonalt i de siste årene, med større utenlandske aktører på vei inn i markedet. Gode eiendommer blir stadig priset høyere (yieldnivå) og ordinære eiendommer kommer etter. Samtidig er ledige lokaler fallende og utleieprisene forventes å øke i nær fremtid.

Dagens boligmarked gir større fokus på utvikling og salg av boligeiendom, og suksess for voksende boligutviklingsaktører. Rammevilkårene for bransjen endres stadig, kanskje særlig på områder som skatt og merverdiavgift, og fordrer at man er oppdatert selv eller via rådgivere.

RMS forteller et skatteeventyr i Estate 7.2.19

Et skatteeventyr

...
7. februar 2019
Lagmannsrettsdom om eiendomsskatt i Oslo kommune

Lagmannsrettsdom om eiendomsskatt i Oslo kommune

Opprinnelig publisert 2. november 2018. Oppdatert 6. desember 2018. ...
6. desember 2018
Klagestorm på eiendomsskatten i Oslo, Finansavisen 24.5.18

Klagestorm på eiendomsskatten i Oslo

Oslo kommune har mottatt tusenvis av klager på eiendomsskatten og så langt har...
29. mai 2018
Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

Innhold:  1. Erfaringer i Oslo fra 2017 2. Retaksering  3. Omtaksering  4. Klage over...
15. februar 2018
Eiendomsskatt, ikke maskinskatt

Eiendomsskatt, ikke maskinskatt

Eiendomsskatt utskrives på alt fra verktøy til større produksjonslinjer plassert i bygg som...
6. desember 2017

Ny tingrettsdom nekter fradrag for mva. på transaksjonskostnader ved salg av selskap

Ikke før nyheten om Høysteretts dom i saken som gjaldt Skårer Syd, hvor selskapet ble nektet...
5. oktober 2017
Fradrag for mva avskåret ved kjøp av aksjer i eiendomsselskap

Fradrag for mva. avskåret ved kjøp av aksjer i eiendomsselskap

Høyesterett slår fast at fradrag for mva på transaksjonskostnader, ved oppkjøp av et...
4. oktober 2017

Gaveoverføringer sett i sammenheng – realisasjonsbeskatning

Utdrag fra Nyhetsbrev 11 | 2017...
23. august 2017

Skatteplikt ved utleie av fire hybler

Utdrag fra RSM Nyhetsbrev 11 | 2017 I en bindende forhåndsuttalelse avgitt i slutten av juni (BFU...
23. august 2017

Pages

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss