Norge
Languages

Languages

Kildeskatt på utbytte – nye dokumentasjonskrav fra 2018
31. oktober 2017

Kildeskatt på utbytte – nye dokumentasjonskrav fra 2018

Fra og med 1. januar 2018 gjelder nye regler om dokumentasjon når det trekkes lavere kildeskatt enn hovedregelen på 25 % på utbytte fra norske selskaper til utenlandske eiere.  
LEI-kode
31. oktober 2017

LEI-kode - nytt krav for selskaper som handler med aksjer eller andre finansielle instrumenter

Fra 1. januar 2018 kreves LEI-kode for juridiske personer (selskaper, stiftelser mv.) som handler aksjer, obligasjoner og/eller andre finansielle instrumenter gjennom banker og verdipapirforetak.
Marianne Brockmann Bugge i Finansavisen
30. oktober 2017

Momsfradrag fortsatt under press

Flere ferske rettsavgjørelser indikerer at retten til fradrag for moms på transaksjoner ved kjøp og salg av aksjer ikke lenger vil bli innrømmet. Det synes på den annen side fortsatt å være en åpning i særskilte tilfeller. Det må klargjøres....
Omvendt mentoring i RSM
17. oktober 2017

Snur opp ned på mentorrollen - sparrer med toppsjefen

Artikkel fra Personal og Ledelse 3/2017.  Tekst: Ole Alvik.  Skal man lykkes som toppsjef må man holde seg oppdatert. Derfor har lederen i RSM skaffet seg to nye mentorer. Den eldste er 28 år.  
Les mer om forslagene til endringer i skatteregelverket
12. oktober 2017

Statsbudsjettet 2018

Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2018. Regjeringen fortsetter å følge linjen fra skattemeldingen og de signalene de har gitt de senere årene.
5. oktober 2017

Ny tingrettsdom nekter fradrag for mva. på transaksjonskostnader ved salg av selskap

Ikke før nyheten om Høysteretts dom i saken som gjaldt Skårer Syd, hvor selskapet ble nektet fradrag for mva.

Pages