26. mai 2016

RSM Informerer 2/2016

Innhold: 1. Regnskapsføring av egenutviklet forskning og utvikling (FoU): Les mer om reglene etter NGAAP og IFRS, samt hvordan regnskapsmessig behandling av FoU påvirker regnskapet. 2. Naturalytelser: Vi omtaler de vanligste ytelsene, og skatte- og...
13. mai 2016

Nyhetsbrev 4/2016

SKATTE- OG AVGIFTSENDRINGER:   REVIDERT BUDSJETT FOR 2016 OG SKATTEFORLIKET OM SKATTEREFORM Regjeringen har lagt frem revidert statsbudsjett for 2016, og det såkalte «skatteforliket» ble også fremlagt (finanskomitéens innstilling om fortsettelse av...
26. april 2016

Nyhetsbrev 3/2016

NYHETSBREV 3/2016 Du kan i denne utgaven lese mer om innskjerping av rentebegrensningsregelen for kommandittselskaper og indre selskaper. Vi anbefaler:  
21. april 2016

Nyhetsbrev 2/2016

I dette nummeret kan du lese mer om: Aksjonærlån og utbytte – viktige unntak Ny aldergrense i bedrifter må innføres før 1. juli Advokatfirmaer og skatt: Kontingenter  
18. februar 2016

RSM Informerer nr. 1 - 2016

DOKUMENTASJON AV ESTIMATER I ÅRSREGNSKAPET Vi har passert nyttår og regnskapsmessig er det tid for å avslutte det gamle året.
18. februar 2016

Nyhetsbrev nr. 1 - 2016

NYHETSBREV NR. 1 – 2016 I dette nummeret kan du lese mer om: MVA ved eierskifte på bygg under oppføring Omorganiseringer med skattemessig kontinuitet Mulige endringer i reglene for skattemessig innbetalt kapital
14. desember 2015

The Norwegian Shipping & Offshore Industry: Profitability Analysis & Enhancement

Lars Løyning and Rahman Khanani conducted a study titled “The Norwegian Shipping & Offshore Industry: Profitability Analysis & Enhancement” The study has been completed and published in December 2015.
29. oktober 2015

Skatteseminar Oslo - Bergen - Voss

Vi i RSM har gleden av å invitere til et gratis frokostseminar om Skattereformen 2016-2018. Reformen «tjuvstarter» i Statsbudsjettet for 2016, og vi tar med det relevante derfra også. Seminaret blir avholdt i Oslo, Bergen og Voss Hovedpunktene blir:
RSM - Ny Norsk regnskapslov
10. september 2015

RSM Informerer 3/2015 - Ny Norsk regnskapslov

Ny norsk regnskapslov - lov om regnskapsplikt  
RSM om forslag til ny regnskapslov 
15. august 2015

Nyhetsbrev 3/2015

Forslag til ny regnskapslov    Regnskapslovutvalget fremla foreløpig utkast til ny regnskapslov 26.6.2015. NOU’en er ikke sendt på høring ennå.   Hovedtrekk i ny regnskapslov fremlagt 26.6.2015:   •    Ny lov vil i hovedsak kun inneholde det som...

Pages