Skatt

Skattereglene, både nasjonalt og internasjonalt, er i konstant endring og endringene er større og skjer raskere enn noen gang. Regelverket blir stadig mer komplisert, og dette stiller krav til å være oppdatert og tilpasse seg. Med lokal spisskompetanse og et bredt internasjonalt nettverk, bistår RSM med alle problemstillinger innen skatt og avgift, samt selskapsrett og strukturering.

Ikrafttredelse av ordninger foreslått i revidert nasjonalbudsjett

Utdrag fra Nyhetsbrev 11 | 2017...
23. august 2017

Gaveoverføringer sett i sammenheng – realisasjonsbeskatning

Utdrag fra Nyhetsbrev 11 | 2017...
23. august 2017

Skatteplikt ved utleie av fire hybler

Utdrag fra RSM Nyhetsbrev 11 | 2017 I en bindende forhåndsuttalelse avgitt i slutten av juni (BFU...
23. august 2017

Husk frist for søknad om SkatteFUNN 1. september

Utdrag fra RSM Nyhetsbrev 11 | 2017  For selskaper som søker om Skattefunn innen 1. september...
23. august 2017

Videreføring av dagens rederiskatteordning ut 2017

Artikkel fra RSM Bransjenytt | shipping 2 2017...
29. juni 2017
SkatteFUNN

SkatteFUNN – støtte til utvikling av nye produkter og tjenester

RSM Informerer 3/2017 | SkatteFUNN:...
6. juni 2017
Skattemeldingsplikt for utenlandske selskaper

Skattemeldingsplikt for utenlandske selskaper

Artikkel fra RSM Bransjenytt | shipping 1 2017...
29. mai 2017
Hjemmehørendebegrepet for selskaper – foreslåtte endringer i høringsnotat

Hjemmehørendebegrepet for selskaper – foreslåtte endringer i høringsnotat

Fra RSM Bransjenytt | shipping 1/2017   Den 16. mars 2017 la Finansdepartementet frem et...
29. mai 2017
Rentebegrensningsreglene

Rentebegrensningsreglene – foreslåtte endringer i høringsnotat

Fra RSM Bransjenytt | shipping 1/2017   Finansdepartementet har sendt ut på høring et forslag om...
29. mai 2017
Videreføring av rederiskatteordningen med noen mindre endringer

Videreføring av rederiskatteordningen med noen mindre endringer

Fra RSM Bransjenytt | shipping 1 2017...
29. mai 2017
Revidert nasjonalbudsjett 2017 | Gunstigere skattlegging av sparing til pensjon

Revidert nasjonalbudsjett 2017 | Gunstigere skattlegging av sparing til pensjon

Fra RSM Nyhetsbrev 7/2017  Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett for 2017 både...
11. mai 2017
Revidert nasjonalbudsjett 2017 | Skattelette for pensjonister

Revidert nasjonalbudsjett 2017 | Skattelette for pensjonister

Fra RSM Nyhetsbrev 7/2017...
11. mai 2017

Pages

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss

 

synne_web_.png

Synne Bjotveit
Partner | advokat
M: +47 40 90 91 20
E: sbj@rsmnorge.no