1 January 2018

Sommerhuse med helårsstatus – hvad siger SKAT?

En ændring af planloven betyder, at pensionister allerede efter ét års ejertid må benytte et sommerhus til helårsbeboelse. Hvilken betydning har det for den fulde danske skattepligt ved flytning til udlandet og eventuel senere indtræden af fuld...
1 January 2018

Fly Pendleres befordringsfradrag

Nyt lovforslag åbner for nye muligheder Skatteministeren har fremsat lovforslag, der fra og med indkomståret 2018 giver flypendlere inden for EU/EØS mulighed for at beregne deres befordringsfradrag efter de almindelige regler, dog til nedsat...
1 January 2018

Momsregistrering – udenlandske byggefirmaer

Når udenlandske virksomheder kommer til Danmark for at udføre byggearbejder på fast ejendom, opstår spørgsmålet ofte, om den udenlandske virksomhed skal lade sig momsregistrere her i landet og opkræve dansk moms.
1 January 2018

Skub skatten af en ejendomsfortjeneste

Ved salg af en erhvervsejendom skal der betales skat af en fortjeneste. Finanskrisen og årene herefter har i vidt omfang betydet, at der ved salg af ejendomme ofte ikke er konstateret en skattepligtig avance. Nu ser verden heldigvis anderledes ud,...
1 January 2018

Flytning til Danmark – det rigtige tidspunkt!

Flytning til Danmark – det rigtige tidspunkt! Theoforos spørger: ”Du Perikles – ka’ Du sige mig – hvornaar smager en Tuborg bedst?” Perikles svarer: ”Hvergang!”
1 September 2017

Hvis det er lige ved at gå galt

Det er heldigvis blevet bedre tider igen – for årene lige efter 2007 var ikke specielt gunstige for erhvervslivet som helhed. Der er fortsat en del konkurser rundt omkring; pengeinstitutterne er tilsyneladende ved at få ryddet op i...
18 May 2017

Butikker skal betale moms af overskudsvarer

Butikker skal betale moms af overskudsvarer
1 January 2017

Sådan laver du selvangivelse for personer

Vi får på denne tid af året mange henvendelser fra vores kunder omkring selvangivelse, udsendelse af årsopgørelser og betaling af restskat. Det er vi rigtig glade for, og vores medarbejdere sidder klar ved mailen og telefonen for at hjælpe.
1 January 2017

Skattefri kørselsgodtgørelse 2017

Skattefri kørselsgodtgørelse - det kan blive dyrt, hvis dokumentationen ikke er i orden. Regelsættet. Godtgørelser, der udbetales af arbejdsgiveren for udgifter, som påføres lønmodtageren som følge af arbejdet, skal som udgangspunkt medregnes til...
1 January 2017

Skattefri gaver 2017

Skattefri gaver? Reglerne om hvornår man kan give skattefri gaver mellem forældre og børn og søskende giver ofte anledning til misforståelser. Formålet med nærværende artikel er at beskrive hovedreglerne og afklare nogle af de typiske misforståelser:
1 January 2017

Skattefri kørselsgodtgørelse – krav til lønnens størrelse 2017

En arbejdsgiver kan udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til medarbejdere, når de kører erhvervsmæssigt i egen bil. Kørselsgodtgørelsen skal være en ekstraudgift for arbejdsgiveren, eller sagt på en anden måde medarbejderen må ikke på nogen måde...
1 January 2017

Lovlige aktionærlån fra 1. januar 2017?

– men pas på!

Pages